CENTER FOR DISPUTE RESOLUTION

Modelcontracten

Modelcontracten (ook genaamd voorbeeldovereenkomsten) zijn instrumenten die zowel nuttig als gevaarlijk kunnen zijn.  Nuttig omdat het niet altijd nodig is ieder contract te schrijven beginnend van een blanco bladzijde.  Een contract gesloten op basis van een model is in sommige gevallen ook vollediger en evenwichtiger dan een summiere tekst.   Tegelijk kunnen modelcontracten gevaarlijk zijn, omdat ze niet altijd aangepast zijn aan een specifieke situatie.  Bovendien evolueert de wetgeving voortdurend, zodat modelcontracten niet altijd in overeenstemming zijn met de meest recente stand van de wetgeving.  Wij bieden hieronder enkele gratis modelcontracten aan, a.h.w. als “the next best thing”, te gebruiken op eigen risico, te vermijden voor onervaren gebruikers.  De zorgvuldige contractspartij laat zich bijstaan door een advocaat.

Aandelentransacties en aandeelhoudersovereenkomsten

 

Aandeelhoudersovereenkomst.  Klik hier voor een gratis aandeelhoudersovereenkomst in Word-formaat (Shareholders Agreement).

 

         Share Purchase Agreement.  Klik hier voor een gratis Engelstalige Share Purchase Agreement in Word-formaat (koop-verkoop van aandelen, SPA, Stock Purchase Agreement, Stock Transfer Agreement, met inbegrip van gebruikelijke reps and warranties).

 

Arbitrage

 

Arbitrageovereenkomst.  Klik hier voor een gratis arbitrageovereenkomst in Word-formaat.

 

Convention d’arbitrage.  Klik hier voor een gratis Franstalige Convention d’arbitrage in Word-formaat (arbitrageovereenkomst te ondertekenen voor wie een Franstalig geschil wil laten beslechten via Cedires).

 

Bemiddelingsovereenkomst

 

         Mediation agreementKlik hier voor een gratis Engelstalige bemiddelingsovereenkomst.

 

Dadingsovereenkomsten

 

Settlement Agreement.  Klik hier voor een gratis Engelstalige Settlement Agreement in Word-formaat (dadingsovereenkomst waarbij een dispuut beëindigd wordt).

 

Dienstverleningsovereenkomsten

 

         Dienstverleningsovereenkomst.  Klik hier voor een gratis dienstverleningsovereenkomst in Word-formaat (samenwerkingscontract, zelfstandige dienstverlener).

 

Distributie

 

Distributor Agreement.  Klik hier voor een gratis Engelstalige distributieovereenkomst in Word-formaat.

 

Huur

 

         Handelshuurovereenkomst.  Klik hier voor een gratis handelshuurovereenkomst in Word-formaat.

 

Vastgoed

 

         Compromis de vente.  Klik hier voor een gratis Franstalige verkoopscompromis in Word-formaat (onderhandse overeenkomst m.b.t. koop-verkoop van onroerend goed).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEDIRES

 Center for Dispute Resolution