WIE ZIJN WE

 

Stichtende leden, in alfabetische volgorde

 

Hélène de Looz-Corswarem, vice-voorzitter van CEDIRES;

Kris Wagner, voorzitter van CEDIRES.

 

Hélène de Looz-Corswarem (lic. iuris, D.E.S. droit fiscal & économique) is advocaat en erkend bemiddelaar.

 

Kris Wagner (bac. phil., KUL, lic. iuris, KUL, LL.M., Harvard, dr. iur., KUL), is advocaat.  Hij is tevens plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, en erkend bemiddelaar.

 

 

Leden, in alfabetische volgorde

 

Gewezen Stafhouder Bertrand Asscherickx

Dominique Blommaert

Stephanie Blommaert

Gewezen Stafhouder Alain Colmant

Christa Cantieni Cunin

Arnaud David

Astrid de Bandt

Jean-Pierre de Bandt

Jan Decorte

Elfri De Neve

Elisabeth de Pitteurs de Budingen

Claude Devoet

Prof. Jos Dumortier

Damien d’Ursel

Brigitte Fauconnier

Prof. dr. Frank Fleerackers

Jan Ghysels

Prof. dr. Olav Haazen

Prof. em. dr. Jacques Herbots

Jean Herveg

Patrick Kileste

Gewezen Stafhouder Bernard Mailleux

Stafhouder Bernard Mairiaux

Harold Minjauw

Lieven Peeters

Michel Peruch

Flip Petillion

Guy Schepers

Dominique Smeets

Gewezen Stafhouder Alex Tallon

Prof. dr. Robbie Tas

William Timmermans

Paul Van den Bulck

Florence van de Putte

Patrice Vanderbeeken

Mario Van Santvoort

Prof. dr. Alain-Laurent Verbeke

Ignace Vernimme

Bertrand Asscherickx (doctor in de rechten, KU Leuven, licentiaat in het notariaat, KU Leuven, 1970) is advocaat aan de balie te Brussel en managing partner bij Racine & Vergels.  Hij was assistent aan de UFSAL te Brussel (1970-1971), plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Koophandel te Brussel (1988-2006), lid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (1992-1997) en praktijklector aan de KU Leuven (1999-2004).  Hij was Stafhouder van de Balie te Brussel (2002-2004) en Voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie (2005-2007).  Sinds 1 september 2008 is hij tevens Belgisch vertegenwoordiger bij de CCBE (Conferentie van Europese Balies).

 

Dominique Blommaert is advocaat aan de balie te Brussel.  Hij is verbonden aan Janson Baugniet sinds 1994, waar hij vennoot werd sinds 1998.  Hij is licentiaat in de rechten (1988, KUL) en de geschiedenis (1987, KUL) en behaalde een licentie in economisch recht (1989, ULB).  Dominique Blommaert is wetenschappelijk medewerker van het Instituut voor Financieel Recht van de Universiteit Gent sinds 1990.  Hij staat aan het hoofd van het departement banking & finance van Janson Baugniet, waar hij o.m. financiële instellingen bijstaat.  Hij staat bekend als expert inzake kredietrecht, met inbegrip van consumentenkrediet en hypothecair krediet.  Hij adviseert o.m. m.b.t. de juridische aspecten van de creatie van nieuwe financiële en bancaire producten, vermogensbeheer, financiële structuren en zekerheden.

 

Stephanie Blommaert

 

Alain Colmant

 

Christa Cantieni Cunin [...]

 

Arnaud David

 

Astrid de Bandt [...]

 

Jean-Pierre de Bandt [...]

 

Jan Decorte (lic. iur., 1991, KUL, bac. phil., 1994, KUL) is advocaat aan de Brusselse balie sinds 1991.  Hij is vennoot in het corporate departement van Koan Legal Strategies.  Hij is tevens Solicitor of the Supreme Court of England & Wales (sinds 1998).  Hij is lid van de raad van bestuur van Interactive Advertising Bureau.Be (IAB Belgium).

 

Elfri De Neve (lic. iur., 1983, VUB) is advocaat te Oudenaarde.  Hij legt zich toe op o.m. aannemingsrecht, beslagrecht, betalingsverkeer, consumentenkrediet, handelsrecht en schuldbemiddeling.  Hij volgde de opleiding als bemiddelaar (familiezaken evenals burgerlijke en handelszaken).  Hij is oprichter en hoofdredacteur van het tijdschrift Info@law.  Elfri De Neve is tevens auteur van www.elfri.be, de grootste open juridische site van het land. 

 

Elisabeth de Pitteurs de Budingen is advocaat aan de balie te Namen sinds 1986.  Zij is tevens plaatsvervangend vrederechter en ere-consul van het Groot-Hertogdom Luxemburg.

 

Claude Devoet

 

Jos Dumortier studeerde rechten aan de KU Leuven, het Centre Européen Universitaire in Nancy (FR), de universiteit van Heidelberg, en informatiewetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles. Hij is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, doceert informatie- en communicatierecht, en is de oprichter en directeur van het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI), de juridische onderzoeksgroep in het kerndepartement “Security” van het IBBT. In deze onderzoeksgroep is hij met een twintigtal jonge onderzoekers actief in diverse Europese, federale en Vlaamse onderzoeksprojecten over juridische vraagstukken met betrekking tot ICT. Hij treedt geregeld op als expert voor de Europese Commissie en voor diverse overheidsinstanties, zetelt in talrijke adviesraden en redactiecomités en is auteur of co-auteur van verschillende honderden boeken en wetenschappelijke bijdragen. Zo is hij o.m. editor van de International Encyclopedia of Cyberlaw. Jos Dumortier is tevens advocaat aan de balie van Brussel, partner in het kantoor Time.lex, gespecialiseerd in informatie- en technologierecht.

 

Damien d’Ursel

 

Brigitte Fauconnier

 

Frank Fleerackers, Lic.Iuris, B.Phil., LL.M., Dr.Iur., studeerde rechten en wijsbegeerte aan de KU Leuven, King’s College (UK), het MIT-Massachusetts Institute of Technology en Harvard University (USA), waar hij aan de Harvard Law School tot Master of Laws promoveerde.  Als advocaat te Brussel was hij voorzitter en openingsredenaar van het Vlaams Pleitgenootschap en hij zetelde in de Raden van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Orde/Vereniging van Vlaamse Balies. Hij hield toezicht op de naleving van de juridische deontologie, zetelde in de commissies rechtsonderwijs en -beleid van de Nationale Orde van Advocaten.  Frank Fleerackers doceert/doceerde aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Brussel (HUB), aan de KU Leuven en de European Academy of Legal Theory, inter alia Recht en Onrecht, Grondslagen van het Recht, Rechtstheorie, Juridische Conflictanalyse, Alternatieve Geschillenregeling, Rechts- en politieke filosofie. Hij doceert eveneens onderhandelingstheorie en –praktijk aan de VU Brussel en ontving aanstellingen tot “visiting scholar” aan het MIT-Massachusetts Institute of Technology en tweemaal aan Harvard.  Als advocaat is hij eveneens erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.  Prof. dr. Fleerackers was decaan van de rechtsfaculteit KU Brussel en is algemeen voorzitter van het Verbond der Vlaamse Academici. Hij zetelt tevens in de Hoge Raad voor de Justitie en maakt deel uit van de Benoemings- en Aanwijzingscommissie voor de magistratuur.

 

Jan Ghysels

 

Olav Haazen is advocaat in de federale en statelijke gerechten van New York en sinds 1998 lid van de New Yorkse Balie. Hij richt zich voornamelijk op commerciële contracten en aansprakelijkheid, financieel recht, mededinging, sport- en mediarecht en grensoverschrijdende collectieve acties en heeft ruime ervaring met beroepsprocedures, inclusief als amicus voor het Amerikaanse Hooggerechtshof.  Haazen is tevens hoogleraar in Leiden waar hij comparative civil procedure and cross-border litigation doceert.  Hij publiceerde onder meer twee boeken en ruim 40 artikelen en noten over aansprakelijkheid, verzekering, staatsrecht en Europese privaatrechtelijke eenmaking.  Hij doceerde aan onder meer Stanford, Harvard en Oxford.  Hij promoveerde in 2001 cum laude in Tilburg en studeerde daarvoor aan de Harvard Law School (LL.M., 1997), University of Oxford (M.Jur., 1994), Universiteit Leiden (lic. iur., 1993) en Institut d’études politiques de Paris (1992).

 

Jacques Herbots studeerde van 1955 tot 1960 rechten, economische wetenschappen en Thomistische wijsbegeerte, en studeerde daarna aan het Bologna Centre van de John Hopkins University. In 1963 werd hij docent aan de Lovanium Universiteit in Kinshasa in de vakken Verbintenissenrecht en Zakenrecht.  In 1969 werd hij benoemd tot docent voor het seminarie Verbintenisen en het college bronnen en beginselen van het recht.  Hij was verder onder meer decaan van de rechtsfaculteit van de KU Leuven (1993-1999), advocaat, assessor in de afdeling wetgeving van de Raad van State, en plaatsvervangend raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel.  Hij doceerde ook aan het King’s College te Londen en aan de Faculté Internationale de Droit Comparé in Straatsburg.  Hij behaalde tevens de graad van reserve-luitenant-kolonel in het Belgisch leger.  Hij was na zijn emeritaat als gewoon hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven tevens lid van de Hoge Raad voor de Justitie (2000-2004).

 

Jean Herveg is advocaat aan de balie te Brussel (sinds 1993) en lid van het “Centre de Recherche Information, Droit et Société” (Universiteit van Namen, sinds 2000).  [...]

 

Patrick Kileste

 

Bernard Mailleux (Lic. Rechten KUL 1978 – onderscheiding) is advocaat aan de Balie te Tongeren sedert 1980 en vennoot bij ConSenso-advocaten. Hij was onder andere Stafhouder van de balie van Tongeren in 2002-2004, is auteur bij Kluwer inzake Gerechtelijk Akkoord en Faillissement, Gastdocent PHL Handels- & Insolventierecht. Hij is tevens plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Tongeren en Voorzitter van een Tuchtkamer van de balies Antwerpen-Limburg.

 

Bernard Mairiaux

 

Harold Minjauw [...].

 

Lieven Peeters is vennoot bij ALTIUS.  Hij staat mee aan het hoofd van het Regulatory & Real Estate team. [...]

 

Michel Peruch (burgerlijk ingenieur, U.Lg., AMP, Harvard Business School, ICF certified coach) is bedrijfsleider en executive coach (Brussel).

 

Flip Petillion [...]

 

Guy Schepers (°1948) is Licentiaat in de Rechten (K.U.L. 1972) en evolueerde van advocaat over counsel tot scheidsrechter in bouw- en handelsgeschillen.

 

Dominique Smeets […]

 

Alex Tallon (cand. iur. FUNDP, lic. iur. KUL 1981) is advocaat aan de balie te Brussel en vennoot bij Praetica.  Hij was Stafhouder van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel (2008-2010).  Hij is tevens voorzitter geweest van het Vlaams Pleitgenootschap (1994-1995).  Hij is lid van de redactie van Ingénieur Conseil.

 

Robbie Tas is vennoot bij het advocatenkantoor Curia te Leuven. [...]

 

William Timmermans [...]

 

Paul Van den Bulck is lid van de balies van Brussel en Parijs.  Hij is vennoot bij het advocatenkantoor McGuireWoods LLP. [...]

 

Florence van de Putte is advocaat aan de balie te Brussel.  Zij is voltijds actief als bemiddelaar en lid van de Federale Bemiddelingscommissie. [...]

 

Patrice Vanderbeeken [...]

 

Mario Van Santvoort

 

Alain-Laurent Verbeke (°1964) is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven (sinds 1991) en de Universiteit Tilburg (sinds 1999) [...] 

 

Ignace Vernimme is advocaat.  Hij is partner bij Stibbe.

 

Francine Wachsstock

 

Stephan Wagner [...]

 

Michaël Warson is actief als advocaat, curator en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken [...]

 

Guido Zians (lic. iur. 1987, UCL) is advocaat aan de balie te Eupen.  Hij is medestichter van het kantoor Zians-Haas (St. Vith).  Hij is Past-Voorzitter van de advocatenvereniging Belgavoka.  Hij was Stafhouder van de Balie te Eupen (2008-2010) [...]

Francine Wachsstock

Stephan Wagner

Michaël Warson

Gewezen Stafhouder Guido Zians

CEDIRES

 Center for Dispute Resolution